Daugiau Naujienų

Čigonės būrė, laimės, pinigų bei gabių anūkų linkėjo. Daktarai-vengrai gydė nuo visokių ligų, siūlėsi žiurkes ir peles iš namų išvesti, merginoms linkėjo kuo greičiau ištekėti, specialiu žolelių mišiniu smilkė.

 Eidami gatvėmis, vaikai ragino žiemą pasitraukti, grasino botagais išvaikyti. Persirengėliai išnešė visas ligas ir pyktį į Velnio duobę kipšams sudeginti, kad visus metus sveiki ir sotūs gyventume.

 Šiais metais persirengėlių svita lankėsi Aukštadvario regioninio parko lankytojų centre, senelių namuose, Aukštadvario gimnazijoje, Aukštadvario ir Bijūnų bibliotekose, Bijūnų universaliame daugiafunkciniame centre.

Nuotraukos: Dovilės Svitonienės, Kosto Kanarsko, Emos Stanulionienės

Prie Aukštadvario regioninio parko lankytojų centro

Lankytojų centre aplankyti darbuotojai

Čigonė buria ateitį

Aukštadvario gimnazijoje su gimnazijos direktorium Arūnu Valančiausku

Daugiau Naujienų