Daugiau Naujienų

Senovėje šią dieną žmonės vadindavo Krikštais, Atrašais. Po kaimus vaikščiodavo persirengėliai, linkėdavo laimės. Eisenoje dalyvaudavo garbaus amžiaus vyrai nešdamiesi lazdas, kiti persirengę žvėrimis. Vedlys nešdavo saulės ar žvaigždės atvaizdą. Kiekviename name jie buvo laukiami, sodinami už stalo, vaišinami. Kaimuose virš durų anglimi iš židinio pabraižydavo tris kryželius, simbolizuojančius tris Šienpjovių žvaigždyno šviesulius.

Krikščioniškoje tradicijoje Trys karaliai-trys išminčiai iš Indijos, Persijos ir Arabijos, danguje išvydę kometą, aplankė kūdikėlį Jėzų ir apdovanojo auksu, mira bei smilkalais. Bažnyčiose pašventinta kreida ant namų bei ūkinių pastatų durų užrašomi karalių vardų-Kasparo, Merkelio, Baltazaro pirmosios raidės. Viršuje ar šalia didžiųjų raidžių pažymima po kryželį. Tikima, kad kryželiai apsaugo namus nuo piktųjų dvasių. Kiemus lanko persirengėliai Karaliai, atneša laimę ir sėkmę. Trijų Karalių švente pasibaigia advento ir Kalėdinis laikotarpis.

Nuotrauka Kosto Kanarsko

Daugiau Naujienų