Daugiau Naujienų

Paverknės miške aplankėme vokiečių karių kapus, uždegėme žvakutes, pagerbėme žuvusius. Finišavome prie naujai sutvarkyto Rangavos alko šaltinio, kur žygeivius pasitiko sesės Aleksiūnaitės su vaišėmis. Jos papasakojo Rangavos kaimo, Rangavos alko ir Rangavos 2-ojo šaltinių istorijas, paskaitė eilėraščius. Apžiūrėjome šalia įkurtą bebrų buveinę.

Viktorinoje dalyvavę moksleiviai, mokytojai ir teisingai atsakę į klausimus, gavo prizus.

Smagiai praleidome laiką gamtoje, pabendravome, pasivaišinome vaišėmis, skanavome karštą rudens vaisių ir uogų gėrimą.

Nuotraukos Kosto Kanarsko ir Sauliaus Janulevičiaus

Lankytojų centro kiemelyje

Link Vokiečių karių kapų

Parko darbuotoja Ema Stanulionienė pasakoja apie vokiečių karių kapus

Žvakučių statymas ant paminklų

Pakeliui į Rangavą

Nors ir sausa, bet Osvaldas rado grybą

Paverknės miške

Sutvarkytas Rangavos alko šaltinis

Aldona Aleksiūnaitė pasakoja Rangavos kaimo ir Rangavos šaltinių istoriją

Mokyklos-darželio ,,Gandriukas" moksleiviai su mokytoja Dalia Laukaitiene

Genovaitė Aleksiūnaitė skaito eilėraštį apie Rangavos šaltinį

Aplankyti Bebrų buveinės

Vaišinimasis

Daugiau Naujienų