Daugiau Naujienų

Kartu su direkcijos patrneriais-Aukštadvario ir Onuškio Donato Malinausko gimnazijomis, Trakų jaunimo turizmo ir laisvalaikio centru, VĮ valstybinės miškų urėdijos Trakų regioniniu padaliniu, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos, Užuguosčio ir Vyšniūnų bibliotekomis ir bendruomenės nariais baigiantis metams susibūrėme draugėn, pasidžiaugėm nuveiktais darbais, prisiminėm bočių tradicijas.

Turiningai praleidome ramybės ir susikaupimo laikotarpio valandėlę, giedojome giesmes, palikome vaišių protėviams.

Nuotraukos Česlovos Pociūnienės ir Aušros Piragienės

Eglutės puošimas

Pasiruošimas bendrai giesmei

Vaišės vėlėms

Renginio organizatoriai

Liepsnelės ant pilkapių

Daugiau Naujienų