TTTT0

Visus žavėjo tetralizuotas Kunigaikščio Kęstučio pasisveikinimas. Baladę apie Navos pilį atliko Aukštadvario regioninio parko specialistė Rita Balsevičiūtė ir Aukštadvario gimnazijos moksleivė Ieva Baškevičiūtė. Prasmingus eilėraščius skaitė mokytojas Algirdas Almantas, Bronius Mačernis, Raimundas Pilipavičius. Poetės Teresė Balkutė Zolotuchinienė ir Austra Zapolskienė atstovavo Trakų literatų broliją „Aukuras“.

Nuotraukos Talvydo Špiliausko ir Ritos Balsevičiūtės

  tttt
  KKKK
  00000000
  00000000
  00000000
  00000000
  00000000
  147147
  DDDD

  Informacija polapyje atnaujinta: 2019-06-05 17:26:37