Natura 2000

 Žydkaimio pelkės

Biologine įvairove turtingiausios natūralios, žmogaus ūkinės veiklos nepažeistos pievos, pelkaitės, švarūs ežerai ir upės, brandūs įvairiarūšiai miškai.

Aukštadvario regioniniame parke natūralių gamtinių buveinių išsaugojimui įsteigtos specia-liosios Europos Bendrijos saugomos teritorijos - ,,NATURA 2000“: Mergiškių miškas, Mošios ežeras, Skrebio miškas, Solio ežeras ir jo apyežerės, Spindžiaus miškas, Škilietų ežerų apylinkės, Verknės vidurupys, Žydkaimio pelkės. Šiose teritorijose išskirtos įvairios natūralios buveinės: ežerai su menturdumblių bendrijomis, upių sraunumos su kurklių bendrijomis, kadagynai, stepinės pievos, rūšių turtingi briedgaurynai, melvenynai, šienaujamos mezofitų pievos, tarpinės pelkės ir liūnai, nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, tarpinės pelkės ir liūnai, nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, žemapelkės su šakotąja ratainyte, šaltiniai su besiformuojančiais tufais, šarmingos žemapelkės, vakarų taiga, žolių turtingi eglynai, pelkėti lapuočių miškai, Skroblynai, Pelkiniai miškai, aliuviniai miškai. Dvi teritorijos įsteigtos retoms vabzdžių rūšims išsaugoti.