Augalija

vėjalandė šilagelė

Didelė Aukštadvario krašto floros vertė žinoma jau seniai. Pirmosios žinios mus pasiekia XIX a su Vilniaus universiteto botanikos profesorių J. Volfgango ir S. B. Gorskio darbais (Wolfgang, 1824). Vėliau K. Lapčinskis (Łapczynski, 1884, 1888, 1892) tyrinėjo šių apylinkių augalų rūšis, vaizdžiai apibūdino jų augavietes, su pagarba bei pasigėrėjimu aprašė vietovės kraštovaizdį, istoriją ir žmones. Tuomet paskelbtas čia rastų 516 rūšių augalų sąrašas. Šiuolaikiniai duomenys apie Aukštadvario krašto augmeniją aprašyti profesoriaus P. Snarskio, V. Galinio, I. Šarkinienės ir kt. Šiuo metu Aukštadvario regioniniame parke aprašytos 764 aukštesniųjų augalų rūšys, iš jų 54 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą, 14 rūšių maurabraginių dumblių, 173 rūšys samanų. Didelį augalijos rūšių skaičių palyginti nedidelėje teritorijoje lemia didelė biotopų įvairovė. Čia žaliuoja derlingas dirvas mėgstantys vešlūs žolynai bei plačialapiai miškai, sausų kalvų, šlaitų bendrijos su kalniniais reliktais ir termofilinėmis rūšimis, tyrulių, pelkių bei vandens augalų bendrijos.

Nemoraliniuose eglynuose su ąžuolais, skroblais, liepomis puikuojasi reti augalai: svogūninės dantažolės (Cardamine bulbifera), plačialapės klumpaitės (Cypripedium calceolus), kardalapiai garbeniai (Cephalanthera longifolia), lapuočių miškuose žaliuoja europiniai miežvieniai (Hordelymus europaeus), miškiniai eraičinai (Festuca altissima) ir kt. Pušynų smėlėtuose šlaituose, kurių parko teritorijoje daug, žydi vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens), smiltyniniai gvazdikai (Dianthus arenarius), kalninės arnikos (Arnica Montana) ir kt. Juodalksnynuose, šaltiniuotose pakrantėse auga miškinės monažolės (Glyceria nemoralis), šakotosios ratainytės (Cladium mariscus), drėgnose pievose žiedynus kelia sibirinės visgės (Trisetum sibiricum), gegūnės (Dactylorhiza) ir kt.

Didelė grybų ir kerpių įvairovė, randami raudonosios knygos atstovai: kūginiai briedžiukai (Morchella conica), kopūstgalviai raukšliai (Sparassis crispa), didieji kukurdvelkiai (Langermannia gigantea), plačiosios platužės (Lobaria pulmonaria) ir kt.