Teisinė informacija

 

 • Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymu (priimtas 2001 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-628 (Žin., 2001, Nr.108-3902)).
 • Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planu (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1054
 • Aukštadvario regioninio parko tvarkymo plano (patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-763 
 • Aukštadvario regioninio parko apsaugos reglamentu (patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.D1-83)
 • Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymu (priimtas 1992 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo nutarimu Nr.I-2223 (Žin., 1992, Nr.5-75)).
 • Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu (priimtas 2004 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-1962 (Žin., 2004, Nr.21-617)).
 • Lietuvos Respublikos Miškų įstatymu (priimtas 2001 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-240 (Žin., 2001, Nr.35-1161)).
 • Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (priimtas 2004 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-2452 (Žin., 2004, Nr.153-5571)).
 • Lietuvos Respublikos Vandens įstatymu (priimtas 2003 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-1388 (Žin., 2003, Nr.36-1544)).
 • Lietuvos Respublikos Žemės įstatymu (priimtas 2004 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-1983 (Žin., 2004, Nr.28-868)).
 • Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (priimtas 2001 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-583 (Žin., 2001, Nr.101-3597)).
 • Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (priimtas 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166)