Rezervatai

 

 

Skroblynų buveinė Mergiškių miške

Mergiškių gamtinio rezervato tikslas-išsaugoti skroblinio liepyno fragmentus-Lietuvos plačialapių miškų etaloną, saugomų augalų populiacijas, įvairiarūšį gyvūnijos pasaulį.

Aukštadvario regioninio parko Mergiškių gamtinis rezervatas yra Trakų miškų urėdijos Aukštadvario girininkijos 8, 9, 14, 15 miško kvartaluose. Tai konservacinio prioriteto griežtos apsaugos teritorija- rezervaciniai miškai, kurioje nevykdoma jokia ūkinė veikla. Lankytis leidžiama tik mokslo tiriamaisiais ar pažintiniais tikslais, suderinus su regioninio parko direkcija. Rezervato plotas- 157 ha. Čia saugomi reliktiniai Lietuvos plačialapiai miškai- liepynai su skroblų, ąžuolų, klevų priemaiša, retų augalų (Europinio miežvienio /Hordelymus europaeus, svogūninės kartenės /Cardamine bulbifera, miškinio eraičino / Festuca altissima, miškinės dirsuolės /Bromopsis benekenii ir kt.) augavietės, skaitlingos gyvūnų buveinės. Rezervatas- Europos Bendrijos saugomų teritorijų tinklo ,,Natura 2000“ dalis, saugomos skroblynų natūralios buveinės.